Jak přežít spory uvnitř rodiny: Vztahy, majetek, byznys

Další akce, kterou J&T Family Office spolupořádalo s economia, a.s. a KPMG. Šlo o setkání majitelů/zakladatelů rodinných firem a jejich rodinných příslušníků, kteří se připravují na aktivní vstup do rodinné firmy, nebo v ní již působí. Setkání probíhalo ve formátu – moderované diskuse v separátních menších skupinách za konzultační asistence odborníků na family business. Po skupinových diskuzích následovala společná panelová diskuze, zakončená neformálním večerním rautem.

Jako speciální host tentokráte vystoupil Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňské diecéze, na téma: „Firma a rodina pohledem církve a jak spravovat majetek po dlouhá léta.“

Dalšími hosty byli zástupci rodinných firem:

 • Constanin Kinský, šlechtic a majitel rodového zámku Žďár nad Sázavou
 • Libor Sedláček, jednatel a marketingový ředitel Gumex, spol. s r.o.
 • Ivo Ulich, majitel společnosti M&T
 • Jaroslava Valová, zakladatelka SIKO KOUPELNY a.s.
 • Vítězslav Vala, předseda představenstva SIKO KOUPELNY a.s.
 • Martina Vítková, spolumajitelka společnosti NWT a.s.

Témata, kterým se konference věnovala:

 • Jak nastavit mezigenerační majetkové transfery
 • Odlišné pohledy členů rodiny na aspekty: firma, vlastnictví, rodina
 • Vliv narušených rodinných vztahů na rozvoj firmy a rodinné bohatství
 • Jak řešit problémy a předcházet vyhroceným situacím: koučink, mentoring, mediace
 • Jaká je role ženy v rodině – matka, manželka, majitelka, mediátor mezi otcem a dětmi
 • Rivalita mezi sourozenci – jak ji řešit
 • Oddělení obchodních a osobních zájmů

Economia