J&T Family Office

Průvodce při správě rodinného majetku

J&T Family Office, a.s. se zaměřuje primárně na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management.

Family Office se na klienta dívá jako na subjekt společenský, který zahrnuje mnohé souvislosti, vztahy, rodinu, přátele. Je založen na individuálním přístupu, vysoké osobní angažovanosti správců a flexibilitě vůči klientům.

J&T Family Office patří do širší rodiny společností J&T. Spolupracuje s celou skupinou J&T Finance Group, velmi úzce pak především s J&T Bankou a to prostřednictvím své dceřiné společnosti J&T VZ, a.s., která je vázaným zástupcem J&T Banky.

Orgány společnosti

Ing. Gabriela Lachoutová

Předsedkyně představenstva

Mgr. Ing. Ondřej Popelka

Člen představenstva

Ing. Helena Svárovská

Členka představenstva

Ing. Patrik Tkáč

Člen dozorčí rady

Zaujali jsme Vás?