Články

Jak na předávaní majetku: Pandemie nám připomněla naši (ne)smrtelnost

Jak na předávaní majetku: Pandemie nám připomněla naši (ne)smrtelnost

Nedávná pandemická situace přiměla majitele firem a jejich rodiny, aby se intenzivněji zabývali tím, jak si do budoucna uspořádají majetkové a vztahové poměry. „Úspěšní podnikatelé vědí, že majetek představuje určitý závazek, a chtějí se o něj odpovědně postarat,“ říká Gabriela Lachoutová, předsedkyně představenstva J&T Family Office.

Budování tradice

Budování tradice

Jaké jsou perspektivy českých rodinných firem? Rodinné firmy tvoří základ světového hospo­dářství a podobně tomu je i v České republice, kde od pádu komunismu jejich význam významně roste.

Rodinný byznys 2.0

Rodinný byznys 2.0

Třicet let po pádu socialismu se pomalu uzavírají podnikatelské dráhy žen a mužů, kteří začínali s byznysem zkraje devadesátých let. Někteří ovšem zjišťují, že potomci o jejich firmy příliš nestojí. Jiní naopak své dcery či syny na převzetí rodinného podniku a odpovědnosti léta chystají. Situaci mohou komplikovat i soukromé vztahy: například větší počet dětí s větším počtem partnerek.

Pohled zvenčí je důležitý

Pohled zvenčí je důležitý

Jak vybrat okamžik, kdy postoupit podnik nástupcům?„Platí, že kdo se na tuto situaci připraví za aktivní kariéry, toho nečekaná situace ohrozí méně, “ říká zástupce ředitele J&TFamily Office Ondřej Popelka.

Kolik stojí vozový park

Kolik stojí vozový park

U běžného auta asi tolik neřešíte, že na něj prší, nebo naopak praží sluníčko. Pokud ale máte zálibu v rychlých autech, veteránech nebo vlastníte více aut sloužících k různým účelům, musíte o ně správně pečovat stejně jako třeba o obrazy.

Jídlo, moje hobby

Jídlo, moje hobby

Náš seriál na téma, kolik co stojí, se pomalu blíží ke konci. Probrali jsme mnoho způsobů, jak se o svůj majetek starají (nejen) klienti J&T Family Office. Ponechejme pro tentokrát investice trochu stranou a inspirujme pro změnu naše chuťové pohárky…

Od lásky k vínu k nákupu vinice

Od lásky k vínu k nákupu vinice

Při dovolenkovém posezení se sklenkou vína a výhledem na zelené vršky plné zralých hroznů si mnoho z vás představí příjemný důchod strávený na prosluněné vinici. Od realizace snu vás však dělí nejen spousta uhrazených faktur a účtenek, ale také zkoušek trpělivosti.

Láska ke koním něco stojí

Láska ke koním něco stojí

Mnoho klientů J&T Family Office někdy zatoužilo vlastnit nebo starat se o koně. V České republice má chov koní tradici. V roce 2014 u nás bylo dle údajů z ministerstva zemědělství přibližně 81 000 koní a jejich počet se zvyšuje. A zvyšuje se i cena, kterou jsou do nich lidé ochotni investovat.

I věci denní potřeby mohou mít sběratelskou hodnotu

I věci denní potřeby mohou mít sběratelskou hodnotu

Téměř každý z nás má v životě nějakého koníčka. Nejčastějším z koníčků je jistě sběratelství, které spočívá v získávání specifického druhu předmětů podle zájmu sběratele a jejich uchování ve sbírce. Jedním z těch finančně náročnějších je sbírání různých druhů hodin a hodinek. Pojďme se tedy, obdobně jako v minulém článku u obrazů, podívat, na kolik vás tato záliba vyjde.

Sázka na umění

Sázka na umění

Motivace, proč koupit obraz, mohou být různé – investice, estetika, případně kombinace obojího. Ať již je váš důvod jakýkoliv, musíte počítat s tím, že vedle nákupní ceny je potřeba si odložit peníze také na odborné konzultace, pojištění nebo profesionální uskladnění. Po přehledu nákladů souvisejících s vlastnictvím nemovitosti a dopravních prostředků vám přinášíme článek o tom, s čím počítat při nákupu cenného obrazu.

Kolik stojí plavba na své lodi

Kolik stojí plavba na své lodi

V předchozím článku jsme se věnovali letadlům, ale klienti J&T Family Office, a nejen oni, vlastní i lodě. Plavidla jsou součástí lidské civilizace už od pradávna. Původně sloužila k přepravě osob a nákladu, později k válečným účelům a časem se staly i čistě luxusním statkem. A právě touto kategorií lodí a její nákladovou náročností se budeme zabývat v tomto článku.

Létat svobodně jako pták

Létat svobodně jako pták

Nechcete čekat na letišti? Preferujete větší soukromí? Bojíte se o své bezpečí a bezpečí svých nejbližších? Využít můžete služby některé letecké společnosti a zajistit si privátní let v pronajatém letadle nebo si pořídit letadlo vlastní. Tento luxus ovšem není zadarmo. Zatímco v minulých dvou článcích jsme se zaměřili na nemovitosti, tentokrát se podíváme na náklady související s provozem vlastního letadla.

Jak si ušetřit starosti se správou nemovitosti

Jak si ušetřit starosti se správou nemovitosti

Dopracovat se k velkému majetku je jistě radost. Správa rodinného majetku však přináší spoustu práce a úskalí. Proto jsme připravili seriál článků přinášející praktické informace, s čím je potřeba v praxi počítat. V minulém díle jsme se dotkli tématu pořízení nemovitosti, nyní se zaměříme na její správu a údržbu.

Kolik vlastně skutečně stojí nemovitost

Kolik vlastně skutečně stojí nemovitost

K vybudování úspěšné rodinné firmy je potřeba dobrý nápad, spousta dřiny a trochu toho pověstného štěstí. Tím však starosti pro jejího majitele nekončí. O nabytý majetek je potřeba se stále starat a dávat mu potenciál růstu, což může být někdy stejně náročné jako samotné podnikání. Proto jsme pro vás připravili seriál článků přinášející praktické informace, s čím při jeho správě počítat. Jako první se podíváme na nemovitosti.

Jak to chodí v zahraničí

Jak to chodí v zahraničí

V předchozích článcích jsme se zaměřili na jednotlivé druhy majetku a postupy při jejich předávání − jiná specifika mají nemovitosti a jiným způsobem je třeba se věnovat finančnímu majetku či pohledávkám, případně majetkovým účastem nebo sbírkám movitých věcí. V tomto závěrečném článku bychom chtěli přiblížit několik skutečných příkladů struktury aktiv, které využily rodiny v zahraničí, tak, jak nám je popsal pan Silvio Rohrer ze švýcarské poradenské společnosti Alyco.

Myslíte, že vás se to netýká?

Myslíte, že vás se to netýká?

Mnoho let jsme ve firmě dřeli, abychom se měli dobře. Cestujeme, staráme se o byznys, jezdíme na kole a nikdy si nezapomeneme vzít helmu a… jednoho dne nás opilý řidič smete autem do příkopu. Co se stane s naším majetkem a hlavně s rozjetou firmou? A jak budou zaopatřeni naši blízcí?

Mimořádná situace si žádá mimořádné řešení

Mimořádná situace si žádá mimořádné řešení

V minulém díle našeho seriálu jsme rozebírali, jak rozdělit majetek, respektive firmu mezi více potomků. Nastat ale může i případ, kdy potomky chceme při rozdělování majetku úplně přeskočit a vše přenechat vnoučatům. Možností, jak to udělat, je opět hned několik.

Více dětí dělení majetku komplikuje

Více dětí dělení majetku komplikuje

V prvních dílech našeho seriálu jsme na majetek nahlíželi podle jeho povahy. Na základě tohoto rozdělení jsme i předkládali různé způsoby řešení. Nyní se podíváme, jaké konkrétní situace mohou při předávání majetku v rodině nastat. Možná se některá týká i vás. Třeba ta, jak rozdělit firmu mezi více dětí.

Na potomky myslete i v oblasti pohledávek

Na potomky myslete i v oblasti pohledávek

Také pohledávky vůči dlužníkům jsou součásti rodinného bohatství, které plánujeme předat příštím generacím. Je proto namístě zvážit možnosti předání tohoto majetku a s ohledem na naši rodinnou situaci zvolit tu nejvhodnější. Předání pohledávek a jiného finančního majetku můžeme řešit již za svého života nebo o nich pořídit závěť pro případ smrti.

Kdo dostane knihovnu nebo sbírku obrazů?

Kdo dostane knihovnu nebo sbírku obrazů?

Pod majetkem, který chceme přenechat těm, kdo zde po nás zůstanou, si často představíme dům nebo finanční prostředky. Nezanedbatelnou součástí jsou ovšem také hmotné movité věci, které tvoří velkou součást našeho života. Proto je dobré na ně při přemýšlení o budoucnosti nezapomínat.

Potomkům můžeme předat i geniální myšlenky

Potomkům můžeme předat i geniální myšlenky

Majetek nemusí mít jen podobu nemovitosti, konta v bance či sbírky obrazů. Svou hodnotu má i duševní vlastnictví. Autor literárních či jiných uměleckých děl, tvůrce patentu nebo majitel ochranné známky může příští generaci zanechat slušné bohatství.

Jak předat následovníkům podnikání

Jak předat následovníkům podnikání

Po roce 1989 se mnoho lidí rozhodlo zkusit své štěstí v podnikání. A někteří skutečně uspěli. Jejich společnosti se rozrostly, zaměstnávají řadu lidí, obraty se pohybují v částkách, o kterých se zakladatelům ani nesnilo. Jak ale čas ubíhá, je potřeba uvažovat nad tím, jak firmu předat nástupcům.

Královské dělení není jednoduché

Královské dělení není jednoduché

Asi každý, kdo řeší nebo plánuje řešit předávání majetku, vlastní nějakou nemovitost. Ke každé nemovitosti se váže jiný účel a příběh, kvůli němuž byla nemovitost do rodinného majetku pořizována. Možností, jak nemovitý majetek rozdělit mezi potomky či blízké, je hned několik, důležité je dobře vyvážit majetek výdělečný a nevýdělečný, aby se náš dar neproměnil v dar danajský.

Rodinné stříbro, nebo investice?

Rodinné stříbro, nebo investice?

Vlastnictví peněz a majetku nám umožňuje zajišťovat životní potřeby a plnit si svá přání, přináší ale i pocit odpovědnosti. Každého z nás někdy napadne, jak s majetkem naložit do budoucna. Řešení existuje mnoho, vybrat bychom si měli to, které odpovídá našim úmyslům. V seriálu deseti článků se podíváme, jaké možnosti nám nabízí náš právní systém.

Kdo klepe na dveře úředníků

Kdo klepe na dveře úředníků

Pokud zakladatel pozbývá vznikem trustu vlastnická práva k majetku, je jasné, že nemůže za tento institut ani vystupovat na úřadech. Kdo tedy za trust, svěřenský fond či nadace vyřizuje věci v bance, na katastru nebo finančním úřadě? Podívejme se na jednotlivé případy podrobněji.

Svěřenské fondy a daňový labyrint

Svěřenské fondy a daňový labyrint

Daně. To slovo vyvolává v mnoha lidech žaludeční neurózu, protože v jejich záludnostech mají občas problém vyznat se i sami odborníci. Daňový režim se však vztahuje také na svěřenské fondy, a proto se mu v našem seriálu nemůžeme vyhnout.

Svěřenské fondy neslouží ke schování majetku

Svěřenské fondy neslouží ke schování majetku

Zavádění institutu svěřenských fondů do české legislativy vyvolalo řadu otázek. Nestane se z nich černá díra, která podle potřeby zakladatele pohltí majetek náležející věřitelům? A nenahradí anonymní akcie, s nimiž se vláda již nějakou dobu pokouší bojovat? Na první otázku jasná odpověď „ne“ existuje, na tu druhou už zákonodárci odpověď připravují.

Své představy o budoucnosti stvrďte písemně

Své představy o budoucnosti stvrďte písemně

Máte dobře rozjetou rodinnou firmu, ovšem už teď víte, že děti vaše podnikatelské sklony nezdědily a spíše se dá předpokládat, že jejich přičiněním skončí jednou podnik v červených číslech. Velký potenciál se však skrývá ve vnoučatech. Aby si ona mohla jednou úspěšně rozjet svou firmu, založíte v jejich prospěch trust a prostřednictvím listiny přání přesně definujete, jak s ním má správce zacházet, než vnoučata povyrostou.