Články

Život po životě

Život po životě

„Vidíš, dnes bych pravděpodobně našel ledasco, v čem bych viděl hodnotu. Ale tenkrát ne. To dělá čas. Ten tvoří hodnotu. Alespoň právě tolik hodnot, kolik jich ničí. Pamatuj si to.“

Kdo je skutečný majitel a na co si dát pozor?

Kdo je skutečný majitel a na co si dát pozor?

Pojem skutečného majitele je definován speciálním zákonem č. 37/2021 Sb. a řadou dalších souvisejících vyhlášek a směrnic. Proč je tato definice tak důležitá? Například proto, že s jeho zjišťováním se počítá při zadávání veřejných zakázek, své skutečné majitele musí uvádět také žadatelé o dotace podle zákonů o rozpočtových pravidlech. Rovněž se týká svěřenských fondů. Na nejdůležitější otázky týkající se této problematiky odpovídá Helena Svárovská, ředitelka J&T Family Office.

Rodinná firma s tradicí už ze středověku

Rodinná firma s tradicí už ze středověku

Již od 15. století se generace a generace členů rodiny Pitrayů snaží sladit tradici s pokrokem tak, aby výsledkem bylo víno, jehož kvalita dosáhne uznání i za hranicemi Francie. Po staletí se majetku ujímal vždy nejstarší syn, současná francouzská legislativa však tento postup neumožňuje. Kdo se tedy ujal správy rodinné firmy v 26. generaci a zůstane rodinná tradice zachována?

Předávání majetku: Jak se vyznat v základních termínech

Předávání majetku: Jak se vyznat v základních termínech

Problematika předávání majetku může vypadat po laika na první pohled velmi složitě, protože je plná termínů a právních pojmů. Pokud se však zorientujete v základním názvosloví, zjistíte, že není třeba se tohoto tématu obávat. Téma předávání majetku mezi movitými stále více rezonuje a mnoho majitelů firem již udělalo nebo právě dělá v této oblasti první krok. „Pro ty, kteří tento první ještě neučinili, ale o předávání majetku už přemýšlejí, jsme připravili slovníček těch nejdůležitějších pojmů, aby mohli jít na schůzku s právníkem či odborníkem Family Office již s určitou představou,“ říká Helena Svárovská, ředitelka J&T Family Office.

Nastane někdy ten správný čas?

Nastane někdy ten správný čas?

Léto pomalu končí a člověka napadne, jak ten čas letí a že za chvíli jsou tu už zase Vánoce. A když se ohlédnu, vidím, že náš život se poslední dobou v podstatě vrátil do zaběhlých kolejí. Kdo by si ještě před dvěma roky pomyslel, že budeme moct cestovat, kam se nám zachce, a chodit do restaurací, barů, na koncerty nebo jiné společenské události. Prostě setkávat se nejen se svou rodinou, ale i s přáteli, a to navíc bez roušek či jiných ochranných pomůcek.

Předávání majetku řešili už naši prapředci

Předávání majetku řešili už naši prapředci

Mezigenerační předávání majetku se v průběhu času proměňuje a odráží změny v kulturním, ekonomickém a právním kontextu. Zatímco v minulosti bylo více spojeno s tradicemi a rodinným podnikáním, v současnosti je více orientováno na finanční aspekty a zajištění majetku právními prostředky.

Mohou být zděděné peníze překážkou pro štěstí?

Mohou být zděděné peníze překážkou pro štěstí?

Kolem vlastnictví a předávání majetku panuje řada mýtů. Některé z nich se rozhodla vysvětlit Alena Popelková, správkyně majetku J&T Family Office.

Průvodce zdaněním nemovitostí fyzických osob

Průvodce zdaněním nemovitostí fyzických osob

Pořízení nemovitosti s sebou nese i řadu daňových povinností. V následujícím textu si projdeme celým procesem nabytí, vlastnictví a prodeje nemovitosti.

Oživení tradic českých rodinných firem

Oživení tradic českých rodinných firem

Přesně určit nejstarší rodinnou firmu na světě je složité. Do roku 2006 jí s vysokou pravděpodobností byla japonská stavební společnost Kongō Gumi, Ltd. Je až těžko uvěřitelné, že byla založena už v roce 578. Historie jejího rodinného vlastnictví a vedení je zdokumentována dle japonského stylu na papírovém svitku dlouhém tři metry, kde je za sebou sepsáno celkem 40 generací – od počátků společnosti až do roku 2006, kdy ji současná generace následníků prodala.

Co se mění v daňové legislativě

Co se mění v daňové legislativě

S rokem 2023 vstoupila v platnost novela zákona o daních z příjmů a zákona o DPH a dalších souvisejících zákonů. Všechny důležité změny jsme pro vás shrnuli do jednoho přehledného článku.

Co je co v rámci family office

Co je co v rámci family office

Family office se na klienta dívá jako na subjekt společenský, který zahrnuje mnohé souvislosti, vztahy, rodinu, přátele. Je založen na individuálním přístupu, vysoké osobní angažovanosti správců a flexibilitě vůči klientům. Abyste se v problematice lépe zorientovali, sestavili jsme praktický slovníček klíčových pojmů.

Majitelé rodinných firem začali během pandemie více chápat své děti

Majitelé rodinných firem začali během pandemie více chápat své děti

J&T Family Office Report je jedinečný průzkum mezi majiteli rodinných firem a jejich potomky v České republice. Kvalitativní část výzkumu, kterou uskutečňujeme prostřednictvím individuálních rozhovorů s respondenty u kávy nebo oběda, nám umožňuje nahlédnout hlouběji do motivací a obav rodičů a dětí, a to nejen v kontextu předávání firem a rodinného majetku.

Doba se mění. Rodiny začínají více mluvit o předávání majetku

Doba se mění. Rodiny začínají více mluvit o předávání majetku

Při pohledu do budoucna je patrné, že v nadcházejících pěti letech se předávání majetku stane hlavní otázkou hned pro 65 % respondentů starších 55 let. Rovných 23 % z nich deklarovalo, že za tu dobu bude mít předávání zcela vyřešeno, dalších 25 % proklamuje, že u nich sice nebude předávání zcela vyřešeno, ale bude v běhu. Jaké způsoby předáváni majetku vzali respondenti v potaz, ukázal třetí ročník průzkumu J&T Family Office Report.

Memento mori motivuje k předávání majetku

Memento mori motivuje k předávání majetku

Žiji zdravě, chovám se zodpovědně, a proto se mě smrt netýká. To bylo ještě donedávna krédo mnoha movitých lidí, kteří si svou konečnost nepřipouštěli. Během pandemie se však blízkost smrti dotkla mnoha Čechů. „Za uvědoměním si vlastní konečnosti ale stojí i nečekaná smrt podnikatele Petra Kellnera a válka na Ukrajině. Řada majitelů firem tak začala řešit, jak zajistit předávání majetku dalším generacím,“ říká Ondřej Popelka, správce majetku z J&T Family Office.

Jak na předávání majetku: 5 tipů, jak ochránit majetek pro případ smrti

Jak na předávání majetku: 5 tipů, jak ochránit majetek pro případ smrti

Neexistující závěť, zapomenutý digitální majetek, spory při spoluvlastnictví nemovitosti, spory mezi akcionáři či společníky nebo výluky z pojistného – to jsou jen příklady nepříjemných situací, se kterými se dříve nebo později setká každý z nás. Přitom jim lze snadno předcházet.

Jak na předávání majetku: Legislativa kolem svěřenských fondů čeká na dokončení

Jak na předávání majetku: Legislativa kolem svěřenských fondů čeká na dokončení

S příchodem svěřenských fondů v roce 2014 se zvýšil zájem i o nadace a nadační fondy pro účely správy a držení rodinného majetku. Ještě téhož roku vyvstalo v této problematice mnoho dotazů, které ukazovaly na oblasti, jež nebyly daňovou legislativou dostatečně upraveny. Na její finalizaci se stále pracuje.

Přišel čas svěřenských investičních fondů?

Přišel čas svěřenských investičních fondů?

Téma svěřenských fondů se v posledních letech dostalo do popředí zájmu řady českých rodin, které se začaly více zajímat o vhodné uspořádání rodinného majetku. Poptávka po tomto typu struktur rostla i v souvislosti s pandemií, k atraktivitě přispívá rovněž zvyšující se finanční vzdělání a potřeba aktivního přístupu k zabezpečení na stáří.

Jak na předávání majetku: Konkrétní příběh si žádá konkrétní řešení

Jak na předávání majetku: Konkrétní příběh si žádá konkrétní řešení

V předchozích dílech seriálu o předávání majetku jsme si představili nejčastěji používané nástroje. V praxi se však většinou nepoužívá jen jeden, ale jejich kombinace, aby řešení pokrylo specifické nároky rodiny a všechny varianty rizik. „V článku vám představíme řešení předání majetku jedné české rodiny,“ říká Ondřej Popelka, zástupce ředitele J&T Family Office.

Jak na předávání majetku: Majetek je lepší řešit už za života

Jak na předávání majetku: Majetek je lepší řešit už za života

Až tady nebudu, dělejte si s tím, co chcete.“ Tento přístup sice držiteli majetku zajistí klid za života, přidělá ale hodně problémů dědicům. Často se rodina rozhádá tak, že už spolu odmítne zasednout ke svátečnímu stolu, nenávratně poškozena je i případná rodinná firma. Než se vyřídí z dědictví, nic z ní nezbude.

Jak na předávání majetku: Trust jako vzor pro svěřenský fond

Jak na předávání majetku: Trust jako vzor pro svěřenský fond

Obecně byla česká podoba svěřenského fondu inspirována trustem, tedy institutem známým především ze zemí užívajících tzv. common law. Konkrétně pak naše právní úprava vychází z trustu podle občanského zákoníku kanadského Québecu. Ovšem bez ohledu na konkrétní právní rámec trust obecně nabízí různé možnosti, které lze využít při předávání majetku.

Jak na předávání majetku: Majetek pro rodinu lze vyčlenit do svěřenského fondu

Jak na předávání majetku: Majetek pro rodinu lze vyčlenit do svěřenského fondu

Svěřenský fond je entita bez právní subjektivity. Není to právnická osoba, není věcí a nepodléhá veřejnoprávnímu dohledu. Fond je řízen statutem vydaným zakladatelem a umožňuje vznik nezávislého a odděleného vlastnictví majetku svěřeného k naplňování definovaného účelu. V současné době patří k nejvyhledávanějším nástrojům pro předávání majetku.

Jak na předávaní majetku: Pandemie nám připomněla naši (ne)smrtelnost

Jak na předávaní majetku: Pandemie nám připomněla naši (ne)smrtelnost

Nedávná pandemická situace přiměla majitele firem a jejich rodiny, aby se intenzivněji zabývali tím, jak si do budoucna uspořádají majetkové a vztahové poměry. „Úspěšní podnikatelé vědí, že majetek představuje určitý závazek, a chtějí se o něj odpovědně postarat,“ říká Gabriela Lachoutová, předsedkyně představenstva J&T Family Office.

Budování tradice

Budování tradice

Jaké jsou perspektivy českých rodinných firem? Rodinné firmy tvoří základ světového hospo­dářství a podobně tomu je i v České republice, kde od pádu komunismu jejich význam významně roste.

Rodinný byznys 2.0

Rodinný byznys 2.0

Třicet let po pádu socialismu se pomalu uzavírají podnikatelské dráhy žen a mužů, kteří začínali s byznysem zkraje devadesátých let. Někteří ovšem zjišťují, že potomci o jejich firmy příliš nestojí. Jiní naopak své dcery či syny na převzetí rodinného podniku a odpovědnosti léta chystají. Situaci mohou komplikovat i soukromé vztahy: například větší počet dětí s větším počtem partnerek.

Pohled zvenčí je důležitý

Pohled zvenčí je důležitý

Jak vybrat okamžik, kdy postoupit podnik nástupcům?„Platí, že kdo se na tuto situaci připraví za aktivní kariéry, toho nečekaná situace ohrozí méně, “ říká zástupce ředitele J&TFamily Office Ondřej Popelka.

Kolik stojí vozový park

Kolik stojí vozový park

U běžného auta asi tolik neřešíte, že na něj prší, nebo naopak praží sluníčko. Pokud ale máte zálibu v rychlých autech, veteránech nebo vlastníte více aut sloužících k různým účelům, musíte o ně správně pečovat stejně jako třeba o obrazy.

Jídlo, moje hobby

Jídlo, moje hobby

Náš seriál na téma, kolik co stojí, se pomalu blíží ke konci. Probrali jsme mnoho způsobů, jak se o svůj majetek starají (nejen) klienti J&T Family Office. Ponechejme pro tentokrát investice trochu stranou a inspirujme pro změnu naše chuťové pohárky…

Od lásky k vínu k nákupu vinice

Od lásky k vínu k nákupu vinice

Při dovolenkovém posezení se sklenkou vína a výhledem na zelené vršky plné zralých hroznů si mnoho z vás představí příjemný důchod strávený na prosluněné vinici. Od realizace snu vás však dělí nejen spousta uhrazených faktur a účtenek, ale také zkoušek trpělivosti.

Láska ke koním něco stojí

Láska ke koním něco stojí

Mnoho klientů J&T Family Office někdy zatoužilo vlastnit nebo starat se o koně. V České republice má chov koní tradici. V roce 2014 u nás bylo dle údajů z ministerstva zemědělství přibližně 81 000 koní a jejich počet se zvyšuje. A zvyšuje se i cena, kterou jsou do nich lidé ochotni investovat.

I věci denní potřeby mohou mít sběratelskou hodnotu

I věci denní potřeby mohou mít sběratelskou hodnotu

Téměř každý z nás má v životě nějakého koníčka. Nejčastějším z koníčků je jistě sběratelství, které spočívá v získávání specifického druhu předmětů podle zájmu sběratele a jejich uchování ve sbírce. Jedním z těch finančně náročnějších je sbírání různých druhů hodin a hodinek. Pojďme se tedy, obdobně jako v minulém článku u obrazů, podívat, na kolik vás tato záliba vyjde.