Více dětí dělení majetku komplikuje

V prvních dílech našeho seriálu jsme na majetek nahlíželi podle jeho povahy. Na základě tohoto rozdělení jsme i předkládali různé způsoby řešení. Nyní se podíváme, jaké konkrétní situace mohou při předávání majetku v rodině nastat. Možná se některá týká i vás. Třeba ta, jak rozdělit firmu mezi více dětí.

  • Pokud se firma předává prvorozenému dítěti, je třeba velmi záhy myslet na zapojení potomka do rodinného byznysu.
  • Bude však dítě v rodinné firmě šťastné?
  • Zřejmě i proto, že dítě mnohdy firmu ani nechce, až ve dvou třetinách případů se předání z otce zakladatele na syna nepovede

I dnes se při předávání majetku v mnoha případech využívá tradiční postup primogenitury, tedy předání prvorozenému. Tento starý institut má prokazatelně jednu základní výhodu, a to, že nedochází ke štěpení majetku. Prvorozené dítě má pak například za povinnost část výnosu směrovat do rodinného trustu či nadace. Trust nebo nadace pak podle určených pravidel vyplácejí peněžní prostředky ostatním členům rodiny.

Povede se předat firmu?

Pokud se firma předává prvorozenému dítěti, je ale třeba velmi záhy myslet na zapojení potomka do rodinného byznysu, a tedy i na jeho správné vzdělání ve správném oboru. Bude však dítě v rodinné firmě šťastné? Zřejmě i proto, že dítě mnohdy firmu ani nechce, až ve dvou třetinách případů se předání z otce zakladatele na syna nepovede.

Další z možností je svěřit potomkům rodinnou firmu rovným dílem bez jakýchkoliv dalších podmínek a doufat, že se domluví. Děti budou mít na chod firmy stejný vliv a budou moct rozhodovat o její budoucnosti stejným dílem. Je však toto ve všech případech žádoucí? S velkou pravděpodobností bude jednoho potomka zajímat obchod více a druhý bude šťastný v úplně jiné sféře.

Tuto zapeklitou situaci lze vyřešit několika způsoby: například vydáním takzvaných prioritních akcií, se kterými je spojeno přednostní právo na podíl ze zisku nebo na jiných vlastních zdrojích společnosti nebo na jejím likvidačním zůstatku. Držitel takových akcií však nemá právo hlasovat na valné hromadě společnosti. Aby takové právo získal, musí se tak určit ve stanovách. Tak bude v rámci rodinného podnikání zajištěn příjem pro „nebyznysové“ dítě a „byznysové“ dítě bude firmu řídit. Motivovat „byznysové“ dítě můžeme například manažerskou smlouvou, ve které bude odměna vázána i na výši vyplacené dividendy.

Bez důvěry to nepůjde

Ať už se rozhodneme firmu předat jakýmkoliv způsobem, neměli bychom zapomenout přibalit i prostor a důvěru. Vždy je lepší, když si potomek nejprve projde několika pozicemi a s firmou se detailně seznámí. Každý majitel by měl dát svému nástupci prostor k zaučení se, měl by se mu věnovat a předat mu své know-how.

Samozřejmě si původní majitel může ve firmě zachovat jistý podíl či možnost spolurozhodování, nicméně aby nedošlo ke sporům, je třeba si najít čas a stanovit si pravidla, jak by toto společné soužití mělo fungovat. Dobré účty dělají dobré přátele, což platí i v rodině. Tam dokonce možná ještě o něco více.

Helena Svárovská