Své představy o budoucnosti stvrďte písemně

Máte dobře rozjetou rodinnou firmu, ovšem už teď víte, že děti vaše podnikatelské sklony nezdědily a spíše se dá předpokládat, že jejich přičiněním skončí jednou podnik v červených číslech. Velký potenciál se však skrývá ve vnoučatech. Aby si ona mohla jednou úspěšně rozjet svou firmu, založíte v jejich prospěch trust a prostřednictvím listiny přání přesně definujete, jak s ním má správce zacházet, než vnoučata povyrostou.

Založením trustu pozbývá zakladatel možnost přímo ovlivňovat, co se s vloženým majetkem stane. Rozhodování je od té doby v rukou správce (trusteeho), kterého si sice zakladatel volí sám, ale kdo ví, jaký bude mít tento člověk pohled na věc za pár let. V některých případech je vhodné doplnit trustovou smlouvu o dokument upřesňující způsob, jak by se měl správce trustu při řízení trustu rozhodovat. Tento dokument se nazývá Letter of wishes neboli listina přání a je to vlastně prohlášení, kde zakladatel definuje své představy o řízení, správě, distribuci benefitů a konečném rozdělení majetku trustu.

Tuto listinu sepisuje zakladatel zejména v případě, že nechce, aby bylo ze zakladatelské listiny zřejmé, jak má být majetek spravovaný, kdo je beneficientem a jaké benefity čerpá, a hlavně pokud nechce, aby měl na benefity beneficient právní nárok.

Co by kdyby

Dříve, než se rozhodnete, jaké „instrukce“ dáte správci, je potřeba si odpovědět na několik základních otázek – jak se má s majetkem nakládat, kdo bude beneficientem, jakou podobu budou mít benefity (zda platby, podíly, užitky, kompenzace, různé finanční nebo materiální výhody aj.). Při sepisování byste však měli postihnout i takové to „co by kdyby“. Například co se s majetkem stane, pokud se vnouče rozhodne nepodnikat, ale zatouží být baleťákem v Národním divadle, nebo nedej bože předčasně zemře. Čím podrobněji svá přání definujete, tím jednoznačnější pokyny dáte správci, jak v budoucnu v jednotlivých situacích postupovat.

Vaší prodlouženou rukou je protektor

Jako určitý další druh „pojistky“ může zakladatel trustu jmenovat ještě protektora, který dohlíží na činnost správce trustu, zda jedná podle pokynů a přání sepsaných v listině přání, v zakladatelských dokumentech a ve prospěch osob, kterým má plynout užitek z trustu (tj. beneficientům). Pokud není protektor spokojen s prací, kterou správce vykonává, může jmenovat nového, pokud mu zakladatel tuto pravomoc dal.

Helena Svárovská