Sázka na umění

Motivace, proč koupit obraz, mohou být různé – investice, estetika, případně kombinace obojího. Ať již je váš důvod jakýkoliv, musíte počítat s tím, že vedle nákupní ceny je potřeba si odložit peníze také na odborné konzultace, pojištění nebo profesionální uskladnění. Po přehledu nákladů souvisejících s vlastnictvím nemovitosti a dopravních prostředků vám přinášíme článek o tom, s čím počítat při nákupu cenného obrazu.

Kopie, nebo originál?

Obraz si můžete pořídit přímo od prodávajícího, ale předpokládáme, že se spíše vydáte cestou nákupu přes galerii nebo aukční síň, které dokážou do své nabídky sehnat opravdové skvosty. V tom případě ale musíte počítat s poplatky kolem 20 % (včetně DPH) z ceny obrazu.

Jestliže jste si už nějaké dílo vyhlédli a chcete si ověřit jeho orientační cenu, můžete zkusit poslat kvalitní fotografii některému znalci nebo galerii a požádat je o informaci. Tuto informaci jsou odborníci často ochotni prozradit i zdarma. Vyžadujete-li zpracování písemného posudku, ať již o ceně, nebo o pravosti obrazu, připravte se na delší proces, který již bude zpoplatněn. Cena se odvíjí od hodnoty obrazu. Za renomovaného soudního znalce sice zaplatíte o něco více, ale podle nás se tato investice vyplatí. I když totiž zaplatíte dražebníkovi přibližně 20% poplatek z ceny vydraženého díla, neznamená to, že v případě standardní dobrovolné dražby nese dražebník odpovědnost za pravost vydraženého díla. Případnou škodu můžete vymáhat pouze u tzv. navrhovatele, tedy zjednodušeně řečeno u prodávajícího.

Kam s ním?

Předpokládejme, že jste byli při nákupu úspěšní a stali jste se vlastníkem nového uměleckého díla. Už když si jdete obraz vyzvednout, měli byste mít představu o tom, jak s ním naložíte. Méně vzácný obraz, který jste si koupili prostě proto, že se vám líbí, si pravděpodobně pověsíte doma na zeď. U cennějšího díla se nabízí možnost využít služeb profesionálního depozitáře, které jsou sice zpoplatněné, ale zajistí pro obraz ideální skladovací teplotu 16‒20 °C a vlhkost 45‒55 %. O atraktivní obraz třeba projeví zájem i některá z galerií, včetně těch státních, která ho vystaví návštěvníkům a za to se o něj velmi dobře postará.

Kde hledat radu

Soukromé galerie také často nabízejí, že pomohou začínajícím sběratelům s nákupem obrazů nebo dokonce se sestavením celé sbírky.  Protože jde o vaše peníze, mějte na paměti, že galerista

většinou zastupuje současné umělce a bude mít tendenci vám jejich díla vnutit. Nespoléhejte se také jen na jeho katalogy a PR články, ale pokuste se získat reference od různých subjektů. Dobrá galerie, která se rozhodne uspořádat aukci uměleckých děl, má tým několika odborníků, kteří posuzují kvalitu a pravost děl, jež půjdou do dražby. V případě sebemenších pochybností dobrá galerie tento obraz do aukce prostě nikdy nezařadí, protože případné prodání falzifikátu by pro ni bylo obrovským reputačním rizikem.

Sběratelé, nebo už spíše investoři, nakupující umění ve velkém se mohou obrátit na kurátora, který jim pomůže vyvarovat se nekvalitních a předražených děl. Ideální je samozřejmě získat názory hned od dvou z nich, ideálně konkurentů. Pak se vám bude rozhodovat mnohem snadněji.

Nejen loď nebo letadlo je vhodné si pojistit. Pojištění obrazu se odvíjí od jeho ceny, formy zabezpečení atd. Například za obraz v hodnotě 2,8 milionu korun v nezabezpečených podmínkách můžete zaplatit kolem 7 000 korun za 14 dní.

Co si raději pohlídat

Vyhlédli jste si obraz v cizině? Při jeho dovozu bude hrát významnou roli, zda pochází z Evropské unie, nebo mimo ni. V tomto případě vám do ceny obrazu budou vstupovat další náklady, jako jsou celní poplatky, DPH atd. A samozřejmě poplatky za fyzický přesun obrazu. Jednorázový přesun se pohybuje v sumách okolo 100 tisíc korun, dále si spediční firma nafakturuje poplatky za vyřízení celní a daňové dokumentace, pojištění obrazu během cesty či složení kauce kvůli daním. Jestliže se v dovozové problematice nevyznáte, určitě se vyplatí se svěřit do rukou odborníků, než si vyrobit problém s celním a daňovým úřadem.

Při nákupu díla si také raději dobře ověřte, jestli se nejedná o národní kulturní památku. Za kulturní památku prohlašuje ministerstvo kultury takové nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. Kulturní památku (i národní kulturní památku) lze dočasně vyvézt do zahraničí – pro účely výstavy, zápůjčky nebo pro jiné účely, například restaurování – jen s předchozím souhlasem ministerstva kultury. Souhlas ministerstva kultury musí být vydán na celkovou dobu, kdy se kulturní památka nachází mimo území České republiky, tedy včetně doby jejího transportu. Kulturní památku lze do zahraničí vyvézt pouze na dobu dočasnou, nikoli tedy trvale. Za neoprávněný vývoz díla vám hrozí pokuta až do výše 4 000 000 korun! Vyhlášení obrazu za národní kulturní památku, který je ve vašem vlastnictví, tedy zásadně ovlivňuje jeho cenu při budoucím prodeji.

Pokud si koupíte pro radost loď nebo letadlo, jejich hodnota v čase poměrně rychle klesá. Vsadíte-li na toho správného umělce, může cena obrazu během jedné generace narůst o desítky až stovky procent. Investice do umění se navíc nedá převést jen tak jednoduše na peníze. Estetická hodnota totiž může být často nevyčíslitelná.

Autorka: Helena Svárovská, ředitelka J&T Family Office