Rodinné stříbro, nebo investice?

Vlastnictví peněz a majetku nám umožňuje zajišťovat životní potřeby a plnit si svá přání, přináší ale i pocit odpovědnosti. Každého z nás někdy napadne, jak s majetkem naložit do budoucna. Řešení existuje mnoho, vybrat bychom si měli to, které odpovídá našim úmyslům. V seriálu deseti článků se podíváme, jaké možnosti nám nabízí náš právní systém.

Na majetek můžeme nahlížet podle toho, jak jsme ho nabyli a jaký k němu získáváme vztah. Je rozdíl, když mluvíme o majetku, který se v rodině udržuje po generace a chceme jej zachovat pro další generace, anebo o majetku, který jsme získali za účelem obchodu či investice. Kdybychom toto hodnocení zjednodušili, můžeme majetek rozdělit do dvou kategorií: na rodinné stříbro k zachování a na investice k prodeji. Ať už se jedná o rodinnou firmu, nemovitost, duševní vlastnictví, finanční majetek, nebo sbírky umění, vždy existují nástroje, jak majetek ošetřit pro případ, že se o něj již nedokážeme postarat.

Majetek, který je pro nás rodinným stříbrem, můžeme předávat za života nebo můžeme stanovit dědictví pro případ smrti. Za úvahu ale stojí i sofistikovanější institut trustu či svěřenského fondu, kde lze stanovit pravidla, jak má být majetek spravován, kdo z něj má mít užitek a čerpat benefity. U rodinné firmy prostřednictvím trustu či svěřenského fondu například určíme, kdo bude naším nástupcem, kdo ji bude řídit (rodinná rada, prvorozený syn, vnuk, profesionální management), kam a jakým směrem se má firma dál rozvíjet a další detaily, na nichž nám záleží. U sbírky obrazů nebo známek, kolekce aut či vín pro změnu definujeme, kdo je bude mít ve správě − zda galerie, správce, nebo jiná pověřená osoba. V případě nemovitosti předem stanovíme, kdo a jak ji má nadále udržovat, případně jakým způsobem, a zda ji bude možné v budoucnu prodat.

U investičního majetku vloženého do trustu, který máme a držíme jako čistou investici proměňující se v čase, lze nastavit volnější pravidla pro jeho správu. Určenému správci v rámci trustu nebo svěřenského fondu stanovíme třeba jenom mantinely, aby příliš neriskoval. Chcete dát svým potomkům spíše finanční hotovost? Pak lze majetek prodat a získané finance rozdělit v závěti nebo peníze vložit do trustu či fondu a jeho prostřednictvím určit pravidla, jakým způsobem je vyplácet, komu a zda je nastavená výplata něčím podmíněna. Vnuk například dostane peníze, až dostuduje nebo až dosáhne určitého věku.

Stejně jako je odlišný každý z nás, svá specifika má každá rodina i její majetek. Záleží pak na kaž­dém z nás, jak si správu majetku nastaví.

Helena Svárovská