Pohled zvenčí je důležitý

Jak vybrat okamžik, kdy postoupit podnik nástupcům?„Platí, že kdo se na tuto situaci připraví za aktivní
kariéry, toho nečekaná situace ohrozí méně, “ říká zástupce ředitele J&TFamily Office Ondřej Popelka..

V jaké situaci se rodinný byznys nachází v současné době?

Třicet let po sametové revoluci se nachází­me uprostřed období, kdy první genera­ce podnikatelů předává nebo se chystá předávat své majetky a firmy na generaci druhou. To je důležité jak z pohledu rodin, tak pro samotnou společnost, protože vznikají základy určitých pravidel. Proto je to pro dnešní podnikatele velice odpovědná role, aby ta pravidla nastavili správně.

Co je nejdůležitější vzít v potaz, když se rozhodnu předat majetek? A co všechno se dá předat?

Pro zakladatele je velice důležité vědět, co vlastně chtějí předat. Zdaje to jen rodinná firma, nebo jestli k tomu přináležejí i jiná aktiva, která během své podnikatelské ka­riéry nahromadili. Mohou to být například nemovitosti i movité věci, sbírky umění, automobilů a další různorodý majetek, který bude muset být také nějak předán další generaci.

Čím je při předávání majetku rodina?

Zakladatelé by si měli uvědomit, jakou roli rodina v jejich byznysu či správě majetku již hraje. A jakou roli jednotliví členové budou hrát v budoucnosti po fázi předá­vání. Neméně důležitá je také odpověď na otázku, jakou roli zakladatel nebo zakladatelka hodlají ve firmě mít po jejím předání. Zda si zachovají nějakou poradní, nebo se úplně stáhnou z aktivního života podniku a ponechají nástupnickou gene­raci majetek spravovat dle jejího nejlep­šího vědomí a svědomí. Případně podle nějakých konkrétních pravidel.

Kdy má zakladatel o možnosti předání společnosti začít přemýšlet? Jaké je nejlepší načasování této operace?

Velmi důležité pro předávání majetku je právě to, aby si zakladatel vůbec uvědo­mil, že ta situace jednou opravdu nastane, a začal ji řešit. Jestli chce předávat majetek včetně rodinné firmy až v okamžiku úmrtí

a využívat různých možností dědického práva, případně zahraniční instituty, které v podobných situacích pomáhají, nebo zda chce majetek předávat ještě za svého života.

Která z variant je lepší?

Osobně bych doporučoval druhou varian­tu. To znamená situaci, kdy je zakladatel schopen ještě aktivně dolaďovat možnosti a vychytávat mouchy toho samotného pře­dání, pokud by to na první pokus nevyšlo tak, jak si představoval.

Co když si zakladatel nakonec uvědomí, že vlastně vhodného nástupce nemá?

Otcové zakladatelé a matky zakladatel­ky by si měli uvědomit, jestli ten jejich firemní sen, kterým posledních třicet let žijí, je i snem ostatních členů rodiny. To znamená, jestli je firmu vůbec komu předávat, zda děti nebo jiná nástupnická generace sdílejí stejné hodnoty. Klidně se může stát, že jsou děti nadané v úplně ji­ných oborech, než je řízení firmy či správa majetku. Mohou to být například úspěšní lékaři nebo umělci, kteří opravdu netouží po manažerské roli v byznysu.

Jaké možnosti má zakladatel v případě, že vhodný nástupce v rodině chybí?

V případě, že se nenajde nástupce z kruhu rodiny, nabízejí se dvě základní varianty. Buď firmu prodat, nebo po nějakou pře­chodnou dobu, než se nějaká nástupnická generace najde, najmout profesionální management, který firmu povede.

Dá se nějak shrnout, co vlastně proces předávání majetku je?

Celý proces předávání majetku je jakési hledání odpovědí na celou řadu otázek. Proto může být přínosem přizvat si jako průvodce osobu zvenčí, která pomůže hledat a klást ty správné otázky - ať už je to někdo blízký, rodinný právník nebo nějaký profesionální poradce. Odpovědi budou vždycky na bedrech zakladatele. Jen on bude rozhodovat, co se má stát, když...

Autor: Michal Nosek, E15 Premium - 22/2019