Myslíte, že vás se to netýká?

Mnoho let jsme ve firmě dřeli, abychom se měli dobře. Cestujeme, staráme se o byznys, jezdíme na kole a nikdy si nezapomeneme vzít helmu a… jednoho dne nás opilý řidič smete autem do příkopu. Co se stane s naším majetkem a hlavně s rozjetou firmou? A jak budou zaopatřeni naši blízcí?

Nejvhodnějším způsobem, jak zaopatřit naše blízké, je sepsání závěti. Zákon, dědické právo podle občanského zákoníku, sice výslovně upravuje situaci, kdy člověk zemře bez závěti, pro všechny je ale vždy výhodnější vypořádat dědictví na základě závěti. Kromě závěti dává dědické právo i další možnosti, jak se svým majetkem pořídit pro případ smrti. Je možné uzavřít se svými dědici dědickou smlouvu nebo využít tzv. odkaz (např. když chceme svému kamarádovi, vášnivému sběrateli, odkázat sbírku známek nebo obraz přítelkyni, která ho na návštěvě vždy obdivovala). Ať už se rozhodneme pro jakoukoliv z uvedených možností, vždy je ale dobré se nejprve poradit u notáře.

Jestliže máme děti, o kterých se, kulantně řečeno, veřejně nemluví, nebo pokud nechceme svým nástupcům dát vše zadarmo anebo pokud chceme stanovit určité podmínky, potřebujeme složitější právní nástroj, než je závěť, dědická smlouva nebo odkaz. Definovat jednoduché podmínky v závěti sice nový občanský zákoník umožňuje, takové podmínky však nesmí dědice „příliš omezovat“.

Dosáhnout toho, že se dědicové budou chovat a nakládat s majetkem podle našich představ, se dá zajistit prostřednictvím svěřenského fondu nebo trustu podle zahraničního práva nebo prostřednictvím rodinné nadace. U všech těchto nástrojů je dobré ustanovit někoho, kdo bude na jejich činnost dohlížet, kontrolovat ji. Může to být rodinný právník, letitý kamarád či jiná osoba, které důvěřujeme. Na českém trhu tyto instrumenty zatím nejsou moc obvyklé, ale ve světě, hlavně tam, kde platí anglosaské právo, se využívají už po staletí.

Otázek, které bychom si měli včas položit, je ovšem mnohem více. Na jaký účet mají partner a děti navázané platební či kreditní karty? Z jakého účtu se platí náklady spojené s domem a školou? Co životní pojistky? Pokud doma nesdílíte informace a ten druhý nemá „ani páru“ o tom, jak vypadá rodinné cash flow, věřte, že v případě nečekané události se jim život obrátí vzhůru nohama. Z člověka bez starostí se stane zoufalec běhající po úřadech, notářích a právnících.

A co se stane s firmou? Pokud má firma více společníků, pravděpodobně se o vše postarají. Ale postarají se tito společníci také odpovědně o váš podíl? Je v rodině někdo, kdo může nebo chce podíl ve firmě převzít? A existuje písemná dohoda mezi společníky, která určí, jak v případě smrti některého ze společníků postupovat? Pokud pravidla fungují jen na dobré slovo, měli bychom mít na paměti mnoho případů, kdy se i nejbližší rodina kvůli penězům rozhádala. Natož cizí lidé. I v rámci firmy je tedy lepší ještě za života u notáře sepsat náležitý dokument nebo založit trust, fond či nadaci. Může to být sice dlouhodobý proces, než se vše optimálně nastaví, ale nakonec to stojí za to.

Možná se vám v tuto chvíli příčí jen pomyslet na to, že se vám může něco stát. Jste přece v nejlepším věku, zdraví a dáváte na sebe pozor. Jenže stejně zodpovědní nemusí být ti, kteří kolem vás každodenně projíždějí autem. Nebuďte sobečtí, nemyslete jen na své pocity. Myslete také na to, co by se stalo s vašimi blízkými, s rodinou nebo s vašimi zaměstnanci.

Helena Svárovská