Létat svobodně jako pták

Nechcete čekat na letišti? Preferujete větší soukromí? Bojíte se o své bezpečí a bezpečí svých nejbližších? Využít můžete služby některé letecké společnosti a zajistit si privátní let v pronajatém letadle nebo si pořídit letadlo vlastní. Tento luxus ovšem není zadarmo. Zatímco v minulých dvou článcích jsme se zaměřili na nemovitosti, tentokrát se podíváme na náklady související s provozem vlastního letadla.

Největší jednorázovou položku představuje samotná kupní cena letadla, která se liší podle velikosti, vybavení a doletu. Pohybovat se může od „levnější“ varianty ve výši 4 milionů amerických dolarů (letadlo pro 8 osob, dolet cca 2 200 kilometrů) až po 50 i více milionů dolarů, za něž si už pořídíte luxusní letoun pro 23 osob s doletem přibližně 8 200 kilometrů. Pokud nemáte k dispozici celou kupní cenu či se vám momentálně nabízí výnosnější využití pro volné prostředky, lze nákup realizovat prostřednictvím leasingu či úvěru. Kupní cena je pak navýšena o úrokový náklad spojený s tímto typem financování nákupu. Na druhou stranu je možné si tak rozdělit úhradu kupní ceny do několika let. Obě tyto varianty jsou spojené se zástavním právem k letadlu pro případ, že byste nebyli schopni dostát svým závazkům. Délka splácení úvěru se pohybuje kolem 10 let.

Nezbytné revize

Mimo pořizovací cenu letadla ale musíte samozřejmě počítat ještě s dalšími náklady. Ty představují například revize, které je nutné realizovat v pravidelných intervalech v závislosti na odlétaných hodinách. Jejich výše se odvíjí od typu letadla a náročnosti kontroly a řádově se pohybuje od desítek tisíc až do několika stovek tisíc dolarů.

Povinným revizím podléhají také motory. „Rezerva“ na jejich údržbu se vytváří v průběhu celé doby jejich užívaní – každý měsíc dostanete od společnosti fakturu, jejíž výše se počítá od násobku odlétaných hodin a částky odpovídající aktuálně cca 200 dolarů na jeden motor. Nesmíme ovšem zapomenout, že letadlo má motory dva. Tím se dostáváme měsíčně na částku kolem 15 000 dolarů, pokud počítáme ročně se 400 nalétaných hodin (v počtu hodin je třeba počítat nejen obsazené lety, ale i přelety).

Započítat je potřeba i další údržbové APU programy. APU je zkratka pro Auxiliary Power Unit, což je pomocná motorová jednotka, jejíž hlavním úkolem je nastartování hlavních motorů a dodávka elektrické energie pro letadlo při vypnutých motorech, na starosti má ale třeba také zajištění běhu klimatizace před startem hlavních motorů. Tady byste se měli připravit na paušální měsíční platby ve výši cca 1 700 dolarů, na konci roku pak proběhne dofakturace podle reálných nákladů.

Další nutnou položku, ale podstatně nižší, tvoří stejně jako u auta pojistka, a to jak havarijní, tak odpovědnosti za škodu. Její výše je závislá na ceně letadla, přičemž se stářím letadla tato částka klesá. Pojištění vás může přijít na 60 000 dolarů, splatné bývá v čtvrtletních splátkách.

Konečně startujeme…

K tomu, abyste mohli letadlo využívat, potřebujete také posádku – piloty a v případě většího letadla také letušku, s čímž souvisejí mzdové náklady, náklady na uniformy, náklady na pravidelné školení a v případě delších overnight letů i náklady na odpovídající ubytování posádky.

Při konkrétním letu pak do nákladů přibývá handling, palivo, navigační poplatky a poplatky za koordinátora, který celý let naplánuje a zajistí potřebná povolení s letem související, a další položky. Pokud si v zimě chcete při nástupu dopřát luxus teplého letadla, měli byste si zarezervovat i místo v hangáru. O toto všechno se nejlépe postará letecká společnost, která disponuje potřebným odborným personálem a navíc dokáže fixní náklady rozdělit mezi více letadel.

Kde hledat úspory

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, a potvrzují nám to i klienti J&T Family Office, kteří se k nákupu odhodlali, že letadlo není nejlevnější záležitostí a jeho pořízení by mělo podléhat zralé úvaze, zda se vám to opravdu „vyplatí“. Podniknout ale můžeme některé kroky, které nám celkové náklady na provoz sníží.

Lety, které využijete ke služebním účelům, si lze dát do nákladů a snížit si tak daňový základ. Pokud letadlo plně nevyužijete a jste ochotni jeho exkluzivitu sdílet s někým jiným, je možné ho nabídnout prostřednictvím letecké společnosti k pronájmu. V žádném případě ale nemůžete počítat s tím, že vám prodaný let plně pokryje fixní náklady. Bude se jednat pouze o menší příspěvek, protože plná cena by bohužel na trhu neuspěla. Další úsporu můžete hledat třeba při volbě vhodné struktury držení letadla.

Jestliže si ale odpovíte na všechny otázky v úvodu kladně a vaše finanční situace vám nákup letadla umožňuje, možná nastala ta správná doba si tuto nákladnou hračku pořídit. Váš čas má totiž v současné době také obrovskou hodnotu, tak proč ho zbytečně ztrácet.

Autorka: Kateřina Rašovská, J&T Familly Office