Jak na předávání majetku: Trust jako vzor pro svěřenský fond

Obecně byla česká podoba svěřenského fondu inspirována trustem, tedy institutem známým především ze zemí užívajících tzv. common law. Konkrétně pak naše právní úprava vychází z trustu podle občanského zákoníku kanadského Québecu. Ovšem bez ohledu na konkrétní právní rámec trust obecně nabízí různé možnosti, které lze využít při předávání majetku.

Přečtěte si článek na téma Jak na předávání majetku: Trust jako vzor pro svěřenský fond, který byl zveřejněn v prosincových J&T Banka Novinách.

Více na straně 12 v následujícím odkazu:  https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/23883f12-8a12-01af-3f05-426faedce691/6a78440d-9fa6-4f54-8102-d9bdb28f2c57/_12_JT98_12_2021.pdf