Jak přežít spory uvnitř rodiny: Vztahy, majetek, byznys

Další z konferencí, které J&T Family Office spolupořádalo s economia, a.s. a KPMG.

Jako hlavní hosté vystoupili zástupci rodinných firem:

 • Jiří Kaláb, zakladatel a majitel KALÁB – stavební firma spol. s r.o.
 • Stanislav Hanák ml., majitel a ředitel Hanák NÁBYTEK, a.s.
 • Ivo Gindek, majitel Ollies dorty s.r.o.
 • Libor Suchánek, majitel SULKO, s.r.o.

Témata, kterým se konference věnovala:

 • Jak nastavit mezigenerační majetkové transfery
 • Odlišné pohledy členů rodiny na aspekty: firma, vlastnictví, rodina
 • Vliv narušených rodinných vztahů na rozvoj firmy a rodinné bohatství
 • Jak řešit problémy a předcházet vyhroceným situacím: koučink, mentoring, mediace
 • Jaká je role ženy v rodině – matka, manželka, majitelka, mediátor mezi otcem a dětmi
 • Rivalita mezi sourozenci – jak ji řešit
 • Oddělení obchodních a osobních zájmů

Economia