Ing. Karol Moravec

Správce majetku

Karol Moravec působí v J&T od roku 2009, kdy nastoupil do J&T BANKY na pozici Privátního bankéře zodpovědného zejména za segment správy financí neziskových organizací. V tomto segmentu působil také jako člen správní rady Neziskovky.cz a jako člen dozorčí rady Nadace města Letovice. Tento segment postupně předal kolegům a v současné chvíli se věnuje správě rodinných financí a majetku v J&T Family Office.

Karol Moravec vystudoval Masarykovu Univerzitu v Brně, fakultu Ekonomicko-správní. Jako vrcholový plavec reprezentující Slovenskou republiku při studiích založil a vedl soukromou plaveckou školu pro děti. Podílel se také na založení a řízení rodinné firmy Swimmax, kde okrajově působí dodnes.

Ve svém volném čase se věnuje sportu, který považuje za výrazný prvek tvarující osobnost člověka, jež učí principům fair- play, odpovědnosti, režimu, cílevědomosti, pokoře a obětování se pro věc.