Ing. Alena Popelková

Správce majetku - podpora

Alena Popelková působí ve skupině J&T od roku 2007, kdy nastoupila na pozici Privátní bankéř a působila jako podpora obchodního vedení pro nejvyšší segment klientů. V současné době se věnuje  péči o klienty J&T FAMILY OFFICE.

Alena Popelková absolvovala obor Finance na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě ekonomiky a managementu a souběžně na Fakultě humanitních studií Doplňující pedagogické studium opravňující k vyučování odborných ekonomických předmětů na středních školách. Na vysoké škole se zapojila do řešení grantového projektu Měření a řízení výkonnosti klastrů a za diplomovou práci na toto téma získala Cenu pro rozvoj Zlínského kraje 2007.

Ve volném čase se vzdělává v oblasti zdravého životního stylu, germanistiky a věnuje se rodině.

Ráda nachází řešení pro přání klientů a největším úspěchem je tak pro ni v práci spokojený klient.